Om oss

Vi är litet företag som nylige öppnat,men med stor erfarenhet. Vårt mål är att göra dig lycklig.

Miljö


Vi verkar för och utvecklar städtjänster där hänsyn tas till människan och miljön. Vi ser till att minimera vår miljöpåverkan, Vårt miljöarbete ska präglas av ständig förbättring, och vi ska använda miljömässigt skonsamma metoder och medel i vår verksamhet . Företagets verksamhet miljöanpassas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.


Städsystem byggs upp så att torra och kemfria städmetoder kan användas i största möjliga utsträckning. Kemprodukterna vi använder är så skonsamma som möjligt och är i stor utsträckning miljömärkta samt biologiskt nedbrytbara.